Naše miniprojekty

V rámci projektu Objevy čekají na tebe jsme zpracovávali zadaná témata v podobě takzvaných miniprojektů, které měly simulovat skutečný vědecký výzkum včetně stanovení hypotéz, studia materiálů, terénního výzkumu a zpracování závěrečné zprávy. V této sekci máte možnost podívat se na námi zpracovaná témata.