Geologické vycházky

S našimi žáky se čas od času v rámci výuky i mimoškolní činnosti vydáváme na výlety za geologickými zajímavostmi našeho regionu včetně polské strany. Občas se navštívíme i vzdálenější místa jako tomu bylo v případě rýžování Českých granátů na podkrkonošském Kalenském potoce v obci Nové Zámky u Hostinného. Nejvíce výletů jsme absolvovali samozřejmě v rámci příprav geologické expozice a geoturistického průvodce. "Objevitelské výpravy" jsme pořádali také v rámci projektu Objevy čekají na tebe. I do budoucna počítáme s dalšími akcemi, které, jak doufáme, přinesou nové poznatky a střípky do mozaiky jménem Geologická stavba a historie našeho regionu.